nieuws

SVO scoort hoger dan gemiddeld

Industrienieuws

HOUTEN – SVO-studenten geven hun opleiding een 7,3 en hun school een 7,2. Daarmee scoren de SVO-scholen bijna een punt hoger dan landelijk: Nederlandse mbo-scholen krijgen van hun studenten gemiddeld een 6,3.

HOUTEN – SVO-studenten geven hun opleiding een 7,3 en hun school een 7,2. Daarmee scoren de SVO-scholen bijna een punt hoger dan landelijk: Nederlandse mbo-scholen krijgen van hun studenten gemiddeld een 6,3.

Vrijdag presenteerde de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de JOB Monitor,
het tweejaarlijkse onderzoek onder studenten naar de tevredenheid over het mbo. Ook SVO, de mbo-opleider in de verse voedingssector, nam deel aan het onderzoek. De deelnemers aan de JOB Monitor hebben SVO op verschillende punten beoordeeld, aan de hand van een vijfpuntsschaal waarbij 5 de hoogste score is. Op het gebied van het voorkomen van lesuitval scoort SVO met een 4,2 erg goed. Ook landelijk is deze score verbeterd: zo’n 64% van de ondervraagde mbo’ers geeft aan dat er weinig tot geen lessen uitvallen (tegen 57% in 2010).

Theorie en praktijk sluiten goed aan
SVO heeft haar opleidingen volgens de deelnemers goed afgestemd op de markt (4,7). Het is niet moeilijk om een baan of leerwerkplek te vinden en er is voldoende werk in de verse voedingsbranche. De opleidingen sluiten bovendien goed aan bij de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep (4,1). Ook de bereikbaarheid van medewerkers (4,1), het contact met docenten (4,1), kwaliteit van docenten (4,2) en de sfeer op de SVO-scholen (4) scoren uitstekend.

Aandachtspunten
Uit het onderzoek blijkt dat het onderwerp ‘informatievoorziening’ extra aandacht nodig heeft. De informatie is wel juist (4,0), maar SVO-deelnemers missen soms informatie. Bijvoorbeeld over rechten en plichten (3,6) en de opbouw van de opleiding (3,3). Ook weet slechts 63,8% van alle deelnemers waar ze terecht kunnen met klachten. Landelijk ligt dat percentage op 55,54. Hoewel SVO beter scoort dan landelijk, gaan we verbeteringen doorvoeren, bijvoorbeeld door de nieuwe brochures en opleidingsgidsen aan te passen.

Ook de MBO Raad gaat met verbeterpunten aan de slag. De Raad wil samen met JOB vier punten aanpakken, die over twee jaar minimaal een 7+ voor het onderwijs moeten opleveren: betere informatievoorziening van school richting student, meer aandacht voor knelpunten tijdens de stage, het motiveren van studenten om deel te nemen aan de studentenraad en meer aandacht voor betere klachtafhandeling.

Aanpak onderzoek
Twee jaar geleden deed SVO ook mee aan de JOB Monitor. Toen werden alleen de deelnemers aan de slagerijopleidingen ondervraagd. De opleidingen kregen toen een 7,2, net als de school. Dit jaar werden alle mbo-deelnemers die les hebben op één van de SVO-locaties uitgenodigd om mee te doen. Hieronder vallen opleidingen voor de versdetailhandel, supermarkten, fastservice en de voedingsindustrie.
 

Reageer op dit artikel