nieuws

Oproep om Duits varkenspestgebied te vermijden

Industrienieuws

De COV heeft samen met organisaties van varkenshouders en veehandelaren een dringende oproep gedaan om begin deze week geen vervoersbewegingen te maken naar en uit een gebied in Duitsland, waar onlangs varkenspest is uitgebroken. Hun oproep is gericht aan alle agrarische sectoren, die op enige wijze betrokken zijn bij export naar en import van levende dieren uit het betrokken gebied in Duitsland, dat is gelegen ten oosten van Enschede en Arnhem.

De COV heeft samen met organisaties van varkenshouders en veehandelaren een dringende oproep gedaan om begin deze week geen vervoersbewegingen te maken naar en uit een gebied in Duitsland, waar onlangs varkenspest is uitgebroken. Hun oproep is gericht aan alle agrarische sectoren, die op enige wijze betrokken zijn bij export naar en import van levende dieren uit het betrokken gebied in Duitsland, dat is gelegen ten oosten van Enschede en Arnhem.

De oproep geldt voorlopig voor zondag 4 tot en met dinsdag 7 maart a.s. en is ingegeven door de vrees, dat de varkenspest zich in het gebied in kwestie wellicht verder heeft verspreid. Gisteren werd bekend dat een tweede, naburig bedrijf door de besmettelijke veeziekte is getroffen. De organisaties vinden dat elke vervoersbeweging uit en naar het gebied een potentieel risico inhoudt voor de Nederlandse varkenshouderij en de exportpositie van Nederlands varkensvlees en willen dit risico tot een minimum beperken.

Er is nog geen duidelijkheid over de bron van de besmetting in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de tracering van mogelijke contacten met andere varkensbedrijven in deze regio. Om de risico’s van verdere verspreiding te beperken moet het bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en het gebied voorlopig mijden. De oproep sluit aan bij de door het ministerie van LNV aangekondigde verplichting om veewagens dubbel te ontsmetten en de aansporing voor de hele sector om extra waakzaam te zijn.

Vertegenwoordigers van LTO, NVV, NBVH en COV, zaterdag in Arnhem bijeen, zijn van mening dat ook andere bedrijven, die zakelijk actief zijn in het gebied, er voorlopig weg moeten blijven. Ze hebben hun oproep ook gericht aan dienstverleners en bedrijven die naast varkens bijvoorbeeld runderen, kalveren en veevoer leveren en kopen bij klanten. Komende dinsdag, wanneer waarschijnlijk meer bekend is over de tracering en mogelijke contacten van de twee besmette bedrijven, zullen de organisaties de situatie opnieuw bespreken.

Het gebied dat de vier gezamenlijke organisaties in kaart hebben gebracht ligt volledig op Duits grondgebied en wordt afgebakend door de volgende autowegen:

–  E 35 / A3     Arnhem – Gelsenkirchen

–  E 34 / A2     Gelsenkirchen – Hamm

–  E 37 / A1     Hamm – Münster     

–  N 54            Münster – Enschede     

–  grens           Enschede  – Arnhem (A3)

Islamitisch offerfeest

Het komend Islamitisch offerfeest zal plaatsvinden op zondag 31 december 2006. De COV heeft regelmatig aan de VWA gevraagd om tegemoet te komen aan de vraag van de bedrijven om op die dag langer te kunnen werken. De VWA heeft onlangs toegezegd dat dit mogelijk moet zijn mits tijdig aangevraagd.

Bedrijven die op die dag wensen te slachten, dienen dit kenbaar te maken aan het secretariaat van de COV onder vermelding van de naam slachterij, de datum, de begintijd en de eindtijd, alsmede het aantal te slachten dieren.

Reageer op dit artikel