nieuws

Oproep bijzonder hoogleraar voedselkeuze

Industrienieuws

DEN HAAG – Het Voedingscentrum is op zoek naar geschikte kandidaten voor een nieuwe bijzondere hoogleraar op het gebied van voedselkeuze.

De nieuwe hoogleraar gaat zich richten op de sociaalpsychologische aspecten van voedselkeuze. Dit omvat onder andere de minder bewuste afwegingsprocessen, zoals intuïtief tot stand gekomen gedrag en gewoontegedrag. Ook zal er gekeken worden naar de implicaties hiervan op gedragsverandering.

De financiering van de bijzondere leerstoelen door het Voedingscentrum komt uit bijdragen van sponsoren van het Leerstoelenfonds.

Het is niet de eerste keer dat het Voedingscentrum een (bijzonder)hoogleraar aanstelt. Onlangs is Cees de Graaf aangesteld bij Wageningen Universiteit bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Voedingsgedrag (inauguratie 5 oktober). Daarvoor waren er al hoogleraren aangesteld via de toenmalige Stichting Voeding Nederland, waaronder Lisbeth Mathus, Jaap Seidell, Roel Vonk, Hans Sauerwein en Hans Brug. Met uitzondering van Lisbeth Mathus zijn deze inmiddels allen aangesteld als ‘gewoon’ hoogleraar.

Reageer op dit artikel