nieuws

Norm voor fraudebestrijding in de uitzendbranche gereed

Industrienieuws

Werkgevers die arbeid inhuren zijn vanaf nu beter beschermd tegen fraude. Er is vanaf nu één landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen in de vorm van de Nederlandse norm NEN 4400-1. Deze is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deed dit samen met partijen uit het bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten en een vertegenwoordiger vanuit de vakorganisaties.

Werkgevers die arbeid inhuren zijn vanaf nu beter beschermd tegen fraude. Er is vanaf nu één landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen in de vorm van de Nederlandse norm NEN 4400-1. Deze is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deed dit samen met partijen uit het bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten en een vertegenwoordiger vanuit de vakorganisaties.

De nieuwe norm NEN 4400-1 is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, uitzendsector, agrarische sector en vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd. De norm stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie. Ook geeft de norm de criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. De goedgekeurde organisaties ontvangen een certificaat en worden opgenomen in bestaande registers, die in januari 2007 tot een centraal register NEN 4400-1 wordt omgedoopt. Dit zal via internet te raadplegen zijn. Het centrale register zal worden beheerd door een Stichting, die nu nog in oprichting is.

Om ervaring op te kunnen doen met het toepassen van NEN 4400-1 en met het register, wordt 2006 als overgangsjaar gebruikt. Najaar 2006 wordt geëvalueerd of het gehele systeem van eisen, onderzoek en beoordelen voldoet. Zo nodig wordt de normtekst aangepast.

NEN 4400-1 is onderdeel van een serie van drie delen. Deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen. Deel 2 is nu in ontwikkeling en zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen. Deel 3 zal gelden voor Zelfstandigen Zonder Personeel.

Tweede Kamer

De norm komt tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer. Die heeft begin vorig jaar de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen. De norm wordt begin juni naar de Tweede Kamer gezonden, samen met de uitkomsten van een door het Ministerie van SZW georganiseerd ex-ante onderzoek en een naar verwachting positieve beoordeling van de Ministeries SZW en Financiën.

Tweede Kamer

De norm komt tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer. Die heeft  begin vorig jaar de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen.  De norm wordt begin juni naar de Tweede Kamer gezonden, samen met de uitkomsten van een door het Ministerie van SZW georganiseerd ex-ante onderzoek en een naar verwachting positieve beoordeling van de Ministeries SZW en Financiën.

Betrokken partijen

 • ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
 • Bouwend Nederland
 • FNV Bondgenoten
 • Centrale Organisatie Vleessector, COV
 • Crop Registeraccountants
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, LTO
 • Nederlandse Bond van Bemiddelings en Uitzendondernemingen, NBBU
 • Stichting Financiële Toetsing, SFT
 • Stichting Flexkeur
 • Stichting Kwaliteit van de Arbeid, SKA

·         Stichting VRO

 • Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling, VIA
 • Vereniging Registratie Ondernemingen, VRO

Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op de NEN-website www.nen.nl of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, telefoon (015) 26 90 239, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Bouwend Nederland
FNV Bondgenoten
Centrale Organisatie Vleessector, COV
Crop Registeraccountants
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, LTO
Nederlandse Bond van Bemiddelings en Uitzendondernemingen, NBBU
Stichting Financiële Toetsing, SFT
Stichting Flexkeur
Stichting Kwaliteit van de Arbeid, SKA
· Stichting VRO

Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling, VIA
Vereniging Registratie Ondernemingen, VRO
Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op de NEN-website www.nen.nl of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie de Jong, telefoon (015) 26 90 239, e-mail annemarie.dejong@nen.nl.

Reageer op dit artikel