nieuws

Nieuwe verplichtingen voor verpakkingen in 2006

Industrienieuws

In 2006 hebben alle producenten en importeurs die verpakte producten afzetten op de Nederlandse markt verplichtingen op het gebied van preventie, inzameling, recycling en nuttige toepassing van verpakkingsafval. De COV zal onderzoeken of zij eventueel in combinatie met andere branches een vleescluster voor bedrijfsverpakkingen (B2B) zal oprichten.

In 2006 hebben alle producenten en importeurs die verpakte producten afzetten op de Nederlandse markt verplichtingen op het gebied van preventie, inzameling, recycling en nuttige toepassing van verpakkingsafval. De COV zal onderzoeken of zij eventueel in combinatie met andere branches een vleescluster voor bedrijfsverpakkingen (B2B) zal oprichten.

Voor de bedrijven die deze verpakte producten binnen Nederland alleen afzetten in Business to Business contacten (bedrijfsverpakkingen) is het initiatief van de drie grote bedrijfstakorganisaties Metalektro, Bouw en Chemie om voor bedrijfsverpakkingen een collectief systeem op te zetten interessant. Hiervoor wordt de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) opgericht.

De stichting gaat uit van een kleine, slagvaardige en transparante organisatie. Zo zal de correspondentie uitsluitend per e-mail geschieden en zal er een website worden ontwikkeld waar de bedrijven informatie kunnen vinden en kunnen brengen. De aanmelding van bedrijven en clusters geschiedt uitsluitend via de website. Ook voor de monitoring zal de website gebruikt gaan worden.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van het collectief systeem voor bedrijfsverpakkingen en de website www.bedrijfsverpakkingen.nl. Al deze activiteiten zijn erop gericht om uiterlijk 1 april 2006 bij het ministerie van VROM een zogenaamde mededeling voor bedrijfsverpakkingen in te kunnen dienen.

Voor de producenten/importeurs die Business to Consumer (B2C) contacten hebben in de afzet van producten op de Nederlandse markt of een combinatie van Business to Business (B2B) en Business to Consumer (B2C) is nog geen compleet plaatje te tekenen.

Duidelijk is dat ongeacht de bestemming (B2B of B2C, of een combinatie hiervan) waarvoor de verpakte producten op de Nederlandse markt afgezet worden, het voor de producenten en importeurs van belang is om te weten hoeveel, dus specifiek voor uw bedrijf, verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt wordt afgezet. Dit criterium zal mede bepalend zijn of men actief (onder andere monitoring) of passief gaat deelnemen.

Reageer op dit artikel