nieuws

Mededeling verwerking verpakkingsmateriaal voor 11april a.s.

Industrienieuws

Brengt u verpakte producten op de markt of importeert u verpakte producten? In dat geval moet u voor 1 april a.s. actie ondernemen. Producenten en importeurs zijn met ingang van 2006 verantwoordelijk gesteld voor de preventie, inzameling en recycling van ál het verpakkingsafval van producten die zij op de Nederlandse markt brengen.

Brengt u verpakte producten op de markt of importeert u verpakte producten? In dat geval moet u voor 1 april a.s. actie ondernemen. Producenten en importeurs zijn met ingang van 2006 verantwoordelijk gesteld voor de preventie, inzameling en recycling van ál het verpakkingsafval van producten die zij op de Nederlandse markt brengen.

‘Voor 1 april 2006 moet ieder bedrijf aan het Ministerie van VROM melden hoe het aan de eisen en doelstellingen van dit besluit denkt te voldoen. Individuele bedrijven kunnen er voor kiezen om hierover zelf een mededeling te doen. Wij zijn van mening dat een dergelijke individuele benadering echter voor onze leden niet zinvol is.

Wij adviseren u dan ook u aan te sluiten bij een collectief voor de organisatie en eventuele financiering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) en de Stichting Nederland van Afval naar Grondstof (NEDVANG).

Aansluiting bij een van deze collectieven biedt u als bedrijf het voordeel dat een groot aantal zaken voor u geregeld wordt en de administratieve lasten voor u als bedrijf worden beperkt.

2. Welke keuze ?

De keuze van het collectief is afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten en de hoeveelheid van het verpakkingsmateriaal. BVNL richt zich op de bedrijven die hoofdzakelijk B2B verpakkingen kennen en NEDVANG richt zich vooral op de bedrijven die B2C verpakkingen op de markt afzetten. Volgens onze informatie tellen private labelproducten hierbij niet mee! Private label producten vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de private labelhouder. De producent hoeft ook geen bijdrage te betalen voor het verpakkingsmateriaal dat onder private label aan consumenten wordt afgezet.

De verschuldigde contributies voor beide collectieven (tarieven) ontlopen elkaar nauwelijks, met dien verstande dat bedrijven door het nieuwe besluit extra moeten betalen voor de verwerking van B2C verpakkingsafval.

Voorlichtingsbijeenkomst personeelsfunctionarissen op 29 maart 2006

Op woensdag 29 maart wordt weer een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor personeelsfunctionarissen van de bedrijven die zijn aangesloten bij de COV en de VNV. Op deze bijeenkomst wordt met name aandacht geschonken aan de onderwerpen Pensioen, WGA-verzekeringen en het Arboconvenant. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij het secretariaat van een van beide brancheorganisaties. De bijeenkomst vindt plaats in Mercure Accor Rosmalen, aanvang 10.00 uur.

Reageer op dit artikel