nieuws

Kostprijs varkensvlees weer hoger

Industrienieuws

DEN HAAG – De berekende kostprijs van een big bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 2012 € 56,72. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt € 1,88.

Kostprijs varkensvlees weer hoger

DEN HAAG – De berekende kostprijs van een big bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 2012 € 56,72. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt € 1,88.

De kostprijzen zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van het jaar 2011. Het landelijk biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO en wordt gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Kostprijzen varkensvlees

In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. In de januari daarop volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest recente voerprijzen. Vooral door hogere voerprijzen is de kostprijs voor biggen weer toegenomen en bedraagt € 56,72 per big in juli 2012.

Tegenover het duurdere voer staat weliswaar een hogere biggenproductie, maar niet voldoende om dat te compenseren. De kostprijs van vlees is sinds januari 5 cent per kg toegenomen en bedraagt € 1,88 in juli 2012 (2 cent meer dan een jaar geleden). De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan we in het verleden gewend waren en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. Nadat in 2008 de voerprijzen op een hoog niveau lagen zijn deze in 2011 en 2012 op een nog hoger niveau gekomen.

 

Reageer op dit artikel