nieuws

Kostprijs varkensvlees gedaald

Industrienieuws

WAGENINGEN – De kostprijs van varkensvlees is gedaald van €1,86 in juli 2011 naar €1,83 per kilo vlees.

Kostprijs varkensvlees gedaald

WAGENINGEN – De kostprijs van varkensvlees is gedaald van €1,86 in juli 2011 naar €1,83 per kilo vlees.

De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan in het verleden en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. Nadat in 2008 de voerprijzen op een hoog niveau lagen zijn deze in 2010 en 2011 wederom sterk gestegen.

Kostprijzenschema

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. In de januari daarop volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest recente voerprijzen.

Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).

Het landelijk biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO. Het landelijk biggenprijzenschema wordt gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV).

 

Reageer op dit artikel