nieuws

Kippenvleessector tegen chloorkip

Industrienieuws

ZOETERMEER – De Nederlandse kippenvleesverwerkers zijn fel tegen de chloorkip. Kippenvlees moet veilig zijn door een strikte hygiëne in alle schakels van de pluimveevleesketen en niet door ontsmetting achteraf, stellen zij.

Kippenvleessector tegen chloorkip

ZOETERMEER – De Nederlandse kippenvleesverwerkers zijn fel tegen de chloorkip. Kippenvlees moet veilig zijn door een strikte hygiëne in alle schakels van de pluimveevleesketen en niet door ontsmetting achteraf, stellen zij.

Dat hebben de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) namens de pluimveeverwerkende industrie in een brief laten weten aan minister Gerda Verburg van Landbouw.

Uitspraken
Zij reageren hiermee op uitspraken van Eurocommissaris Günter Verheugen en een recent rapport van het Europese agentschap voor voedselveiligheid Efsa. Verheugen stelde enkele weken geleden dat met chloor gedecontamineerde kip uit de VS weer toegelaten zou moeten worden.

Relaties
Verheugen vindt dat de importstop moeten worden opgeheven, zelfs als na onderzoek zou blijken dat behandeld vlees schade zou opleveren aan het milieu. Hij pleit voor opheffing met het oog op de economische relaties tussen de VS en de EU. ‘President Bush beschouwt het niet oplossen van dit geschil mogelijk als een obstructie van de transatlantische agenda.’ Amerika zou ook veel druk op de EU uitoefenen om de importstop op te heffen

In de Europese Unie is decontaminatie van pluimveevlees, aan het einde van het slachtproces, met goedgekeurde middelen in principe mogelijk. Er bestaan op dit moment nog geen goedgekeurde decontaminatiemiddelen.

Draagvlak
De PVE menen dat de Europese consument geen met chloriet gedecontamineerd pluimveevlees wenst. Het toelaten van decontaminatie ondermijnt ook het draagvlak voor de hygiënemaatregelen die de Nederlandse sector de afgelopen jaren heeft genomen en die hun effectiviteit hebben bewezen. Deze maatregelen kosten de Nederlandse pluimveesector jaarlijks 10 tot 15 miljoen euro.

Milieueffecten
Twee wetenschappelijke comités van de Europese Commissie hebben een rapport uitgebracht over decontaminatie van pluimveekarkassen. Het Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) en het Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) hebben gezamenlijk de milieueffecten onderzocht van vier chemische stoffen die hiervoor kunnen worden ingezet: chloordioxide, aangezuurde natriumchloriet, trinatriumfosfaat en peroxyzuren.

Veilig
De middelen lijken veilig voor het milieu te kunnen worden ingezet. Voorwaarde hiervoor is dat het afvalwater gezuiverd wordt voordat het in het milieu terechtkomt. In Nederland is dit altijd het geval. Over het effect van de middelen op het ontstaan van microbiele resistentie hebben de wetenschappers meer informatie nodig.

Onzekerheden
De PVE zien in het rapport een bevestiging dat decontaminatie van pluimveevlees niet moet worden toegestaan. De onzekerheden over het effect van resistentieontwikkeling rechtvaardigen een beroep op het voorzorgsbeginsel.
Op basis hiervan moet van de aanpassing in de regelgeving worden afgezien. Een eenzijdige toelating van decontaminatie van geïmporteerd pluimveevlees zou geen recht doen aan de inspanningen die de Europese pluimveevleessector levert om via hygiënemaatregelen salmonellabesmettingen te voorkomen.

Lees ook:
‘Hef importstop gechloreerde kip op’ (13 maart 2008)
‘Ontsmetting kipkarkassen niet gevaarlijk’ (19 januari 2006)

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over decontaminatie
Alle berichten over salmonella
Alle berichten over campylobacter

We hebben weer een nieuwe stelling!
‘Minister Verburg wil de vleessector meer laten betalen voor de keuringen van vee en vlees. De vleessector moet dit niet pikken.’ Stem hier

Reageer op dit artikel