nieuws

Fosforgehalte in voer vleesvee kan lager

Industrienieuws

WAGENINGEN – Het fosforgehalte in het voer van vleesvee, melkvee en varkens kan veilig worden verlaagd, zonder de dierprestaties en -gezondheid negatief te beïnvloeden.

WAGENINGEN – Het fosforgehalte in het voer van vleesvee, melkvee en varkens kan veilig worden verlaagd, zonder de dierprestaties en -gezondheid negatief te beïnvloeden.

Dat blijkt uit een literatuurstudie van Wageningen UR Livestock Research, in opdracht van het ministerie van EL&I. Zolang de fosforbehoefte nog gedekt wordt, heeft minder fosfor geen negatieve invloed op de dierprestaties en -gezondheid. Het onderzoek geeft geen inschatting voor het mogelijke percentage fosforreductie in het voer van pluimvee, omdat actuele informatie voor pluimvee ontbreekt.

De komende jaren dalen de fosfaatgebruiksnormen tot het niveau van evenwichtsbemesting. Als gevolg daarvan kan minder fosfaat uit mest per hectare land worden geplaatst, wat leidt tot fosfaatoverschot. Een van de oplossingsrichtingen voor dit overschot is het verantwoord verlagen van het fosforgehalte van het voer. Zo kan de fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven met zo’n twintig procent worden gereduceerd en op varkensbedrijven met circa 25 procent. 

Klik hier voor meer informatie en het rapport

Reageer op dit artikel