nieuws

EU-Labelling dierwelzijn ‘provinciaals

Industrienieuws

DEN HAAG – ‘De mogelijke etikettering Nederlandse of Europese etikettering van dierenwelzijn is in de kern een provinciaalse benadering.’ Dat vindt Vion-topman Siem Korver.

EU-Labelling dierwelzijn ‘provinciaals

DEN HAAG – ‘De mogelijke etikettering Nederlandse of Europese etikettering van dierenwelzijn is in de kern een provinciaalse benadering.’ Dat vindt Vion-topman Siem Korver.

De directeur Public Affairs Food van Vion en hoogleraar Food, Farming en Agribusiness aan de Universiteit van Tilburg schrijft dat op persoonlijke titel in een column in de uitgave van het ministerie van LNV Berichten Buitenland.

Het zou beter zijn om de energie te gebruiken om voor de consument transparant te maken of een product van buiten de EU is geproduceerd volgens de EU-eisen voor dierenwelzijn, zo betoogt Korver.

Korver sluit zich hiermee aan bij de critici die stellen dat  producenten uit de Europese Unie aan hogere eisen moeten voldoen dan producenten uit derde landen die naar de EU exporteren.

Korver stelt dat een goede meetlat om welzijn objectief vast te stellen nog ontbreekt. Hij meent dat er geen EU-dierenwelzijnsetiket of een Nederlands ‘stippensysteem’ voor producten die aan hogere eisen voldoen moet komen. Dergelijke initiatieven kunnen beter worden overgelaten aan marktpartijen.

Een verplichte etikettering van dierenwelzijn zou bovendien administratieve lasten met zich meebrengen.

Lees ook:
‘We eten kip die we niet mogen produceren (5 oktober 2006)

Vion benoemt nieuwe stafdirecteuren (25 september 2006)

D66 wil labels dierenwelzijn en geen ministerie (5 september 2006)

EU overweegt label dierenwelzijn (24 januari 2006)

Reageer op dit artikel