nieuws

Belgische controle diervoeders: 10 procent schiet tekort

Industrienieuws

veevoederBRUSSEL – Uit controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in de diervoedersector is gebleken dat in 10 procent van de gevallen niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Dit staat in het jaarverslag over 2005 dat het FAVV – het Belgische equivalent van de VWA – onlangs publiceerde. De controles omvatten alle stadia van de fabricage, de handel en het gebruik van diervoeders. Het gaat daarbij zowel om voeders die in België in de handel worden gebracht als om voor de uitvoer bestemde voeders.

In de loop van 2005 voerde het FAVV 17079 controles uit tijdens 7668 bezoeken aan 2572 inrichtingen, waarvan 22 % fabrikant waren, 50,5 % handelaar en 23 % veehouder. Tijdens al deze controles werden 1.671 tekortkomingen ten aanzien van de wettelijke voorschriften vastgesteld. Deze tekortkomingen hadden betrekking op alle relevante aspecten (documentatie, opslag, kwaliteit, veiligheid etc).

Gezien de voormalige dioxine-affaires in België is veiligheid een hot topic. Daarbij valt het op dat onder de 2.764 op PCB’s geanalyseerde monsters en de 1.135 dioxineanalyses geen enkel resultaat niet-conform was.

Wat betreft BSE werden er 1220 microscopische analyses uitgevoerd voor de detectie van de aanwezigheid van verboden dierlijke eiwitten en 130 analyses van totale residuele onoplosbare onzuiverheden in dierlijk vet. De normen werden overschreden in 18 voeders en 5 monsters van dierlijke vetten.

Lees ook:

Vlees belangrijkste ziektebron

Belgische VWA verontrust over bacteriën in voeding

Reageer op dit artikel