nieuws

België pakt vuile slachtdieren aan

Industrienieuws

België gaat het aanleveren van vuile slachtdieren aanpakken.BRUSSEL – Slachterijen en veehouders in België gaan ervoor zorgen dat er geen sterk vervuilde dieren meer worden geslacht. Dat staat in een voorstel die ze hebben gedaan als reactie op een brief van het Belgische voedselagentschap FAVV.

In het voorstel wordt gesproken over drie categorieën van bevuiling. De meest vuile dieren mogen op termijn niet meer bij het slachthuis worden aangeboden. Vuil op de huid van dieren vergroot immers de kans op nabesmetting en dus ook op pathogenen in het eindproduct.

Slachterijen willen bovendien dat het voedselagentschap bij veehouders aandringt op preventieve maatregelen.

In Nederland speelt de discussie over het aanleveren van vuile slachtdieren niet, zegt algemeen secretaris van de COV Jos Klessens. Volgens hem wordt er gewerkt met de Hygiënecode en staat de eigen verantwoordelijkheid centraal. Als er al meningsverschillen zijn, worden die onderling opgelost.

Bovendien zijn runderen in Nederland relatief minder vuil omdat hier veel melkvee is. In andere landen wordt meer vleesvee gehouden dat in potstallen staat en dus viezer wordt.

Reageer op dit artikel