nieuws

Administratieve fouten vrieshuizen

Industrienieuws

ZOETERMEER – Bij de opslag van vlees in koel- en vrieshuizen In Nederland worden nogal eens administratieve fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek door de VWA. Fraude werd niet geconstateerd.

Administratieve fouten vrieshuizen

ZOETERMEER – Bij de opslag van vlees in koel- en vrieshuizen in Nederland worden nogal eens administratieve fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek door de VWA. Fraude werd niet geconstsateerd.

Het onderzoek werd gehouden nadat in 2005 aan het licht kwam dat in Ierland, Duitsland en Hongearije werd gefraudeerd met vlees dat was opgeslagen in koel- en vrieshuizen. Op dat moment riep de Europese Commissie op om in alle lidstaten hiernaar onderzoek te doen. In Nederland werd dit onderzoek verricht door de VWA.

Van fraude is in Nederland geen sprake, meldt de VWA. Wel werden partijen vlees aangetroffen waarvan de documentatie onvoldoende was of onvoldoende te achterhalen bleek te zijn. Slechts in een beperkt aantal gevallen werden andere fouten ontdekt, zoals gebreken aan het vlees zelf.

De VWA heeft de eigenaren van de koel- en vrieshuizen ingelicht over de fouten. Zo nodig geven zij dit door aan de eigenaren van het vlees.

Verder werden de productschappen aangesproken op de tekortkoningen. De PVE heeft in een brief aan alle bedrijven in de sector opgeroepen de regels beter na te leven.

Lees ook:
Arbeidsinspectie let op slachters kip (4 juli 2007)

‘Protocol slachterijen niet slecht geregeld’ (4 mei 2007)

Eigen controle slachthuizen onvoldoende (1 mei 2007)

Toezicht op vleesketen moet effectiever (21 februari 2007)

Of kijk in onze HACCP Module 

Reageer op dit artikel