artikel

Marvu foodprocessing equipment opnieuw partner automatiseringsproject Vitelco

Industrienieuws 9489

Vitelco BV, onderdeel van de PALI Group, is leverancier van blank, jong rosé en rosé kalfsvlees. De verschillende kalfsvleessoorten worden bij Vitelco verwerkt tot uiteenlopende varianten in snitten. Vijf jaar na de vorige productie-uitbreiding zag de kalverslachterij zich voor een nieuwe uitdaging geplaatst.

Marvu foodprocessing equipment opnieuw partner automatiseringsproject Vitelco

Sponsored content door Marvu

Vitelco wil inspelen op de veranderende maatschappij waarin 100% traceerbaarheid van alle technische delen en het waarborgen van kwaliteitsconcepten essentieel geworden zijn. Reden waarom een volledig nieuw track-en-tracesysteem binnen het productieproces moest worden geïmplementeerd. Daarnaast heeft Vitelco een constante focus op procesoptimalisatie en het nog verder verhogen van haar kwaliteitsniveau.

Om de productie-uitbreiding te realiseren en gelijktijdig te voldoen aan de meest recente wettelijk vereiste productievoorwaarden is het productieproces bij Vitelco uitgerust met een volledig nieuw geautomatiseerd track-en-trace-systeem. Verder is de productieruimte uitgebouwd en de snij- en verpakkingslijn door Marvu foodprocessing equipment opnieuw ingericht. De herinrichting van de verpakkingslijn bestond uit herplaatsing van het metaaldetectiesysteem en het installeren van nieuwe transportbanden voor het samenvoegstation in de uitbouw van de productiehal. Marvu heeft de tien ergonomisch ingerichte werkstations zodanig gecreëerd dat ze al voorbereid zijn op een eventuele toekomstige uitbreiding.
Tot slot heeft Marvu binnen het verpakkingsgedeelte de routing aangepast. Voorheen doorkruisten palletwagens met vleesproducten de productieruimte. ‘Dankzij de installatie van een nieuwe transportband is in deze ruimte nu meer rust en ruimte gecreëerd’, aldus productiemanager Christian van Limpt.

Perfecte vertaalslag

‘Enkel met de juiste partners ben je in staat een dergelijk complex vraagstuk te realiseren’, zegt Vitelco-directeur Paul Meeuwissen. ‘Wij hebben specifiek voor Marvu als partner gekozen omwille van hun kennis, kunde en ervaring rondom complexe productieprocessen. Daarnaast heeft Marvu een prima trackrecord in de voedingsindustrie, waarbij ze projecten opgeleverd hebben die zich bewezen hebben. Marvu is binnen dit project op het gebied van klantspecifieke procesoptimalisatie en routing van grote toegevoegde waarde gebleken voor Vitelco. Het was voor ons nog een groot vraagstuk hoe dit binnen onze productielocatie geïmplementeerd moest worden en welke routing en lay-out de meeste efficiëntie zou geven.’
Meeuwissen zegt dat Marvu een perfecte vertaalslag heeft gemaakt. ‘Een inventieve, klantspecifieke oplossing die ons de gewenste efficiëntie voor de gehele routing (intern transport) van de snijlijn en het verpakkingsgedeelte heeft opgeleverd. Het vooraf gestelde doel van minimaal 5 procent efficiencyverbetering in het verpakkingstraject hebben wij na een aantal weken inregelen ruimschoots gehaald. Marvu treft goede voorbereidingen voorafgaand aan een project, waarbij tot in detail over alles is nagedacht. Hierdoor kent de livegang geen verrassingen. De eventuele opleverpunten worden nadien correct en direct opgelost.’

Onderlinge afstemming

‘Omdat verschillende partijen bij de uitvoering van het project betrokken waren, was een goede onderlinge afstemming van essentieel belang. Daarnaast werd van iedere partij een grote mate van flexibiliteit verwacht’, aldus Paul Meeuwissen. ‘Tijdens dit project is Marvu erin geslaagd in samenspraak met de diverse partijen een goede afstemming van en aansluiting op voorafgaande processtappen van de verpakkingslijn te realiseren.’

Partnerschap gebaseerd

Bij uitbreidingsstappen in 2012 verzorgde Marvu bij Vitelco al de lay-out voor de verpakkingslijn. Ook dit keer schakelde Vitelco Marvu in om ten behoeve van procesoptimalisatie de interne logistiek te beoordelen. ‘Verbinden van processtappen voor een optimaal productieproces is één van de kernkwaliteiten van Marvu. Wij minimaliseren productiestilstand door snel en effectief te schakelen’, licht Marc Vulders, directeur Marvu toe. ‘Onze expertise in de voedselverwerkende industrie delen wij graag, ook wanneer andere partijen aansluiten bij de realisatie van een project. Altijd met één doel voor ogen: de klant de beste oplossing aanreiken. Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingsverbanden zoals met Vitelco. Onze goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen; verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken, er worden realistische oplossingen geboden en uiteraard komen wij gemaakte afspraken na.’

Reageer op dit artikel