nieuws

Congres over F-gassen bij Hart van Holland in Nijkerk

Evenementen

RCC K&L, vaktijdschrift over koude en luchtbehandeling en zusterblad van Vleesmagazine, en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) houden op donderdag 18 juni bij party- en congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk het F-gassencongres 2015.

Congres over F-gassen bij Hart van Holland in Nijkerk
Afbeelding: RCC K&L

F-gassen, gefluoreerde koudemiddelen, die in veel koelinstallaties in koelcellen, supermarkten en koelvrachtwagens worden gebruikt, werken efficiënt en zijn veilig in gebruik. Bij lekkage leveren ze echter een relatief forse bijdrage aan het broeikaseffect. Om dit risico te beperken, heeft de Europese Unie onlangs de zogenaamde F-gassenverordening aangescherpt. De nieuwe verordening, die op 1 januari van kracht ging, heeft grote gevolgen voor de foodsector. Wie beschikt over een gekoelde voorziening voor de verkoop of opslag of het vervoer van levensmiddelen moet zowel bij het onderhoud van zijn huidige koelinstallatie als bij investeringen in een nieuw koelsysteem rekening houden met de nieuwe spelregels.

Vragen

Dat roept vragen op bij eindgebruikers, leveranciers en installateurs van koelinstallaties als ‘Wat zijn de praktische gevolgen van die nieuwe regels?’, ‘Welke koudemiddelen mogen vanaf welke datum niet meer worden gebruikt?’ en ‘Wat zijn de alternatieven?’. Het F-gassencongres 2015 geeft hier antwoord op.

Helderheid

In twee plenaire sessies, zeven workshops en vier sponsorworkshops wordt voor installateurs en eindgebruikers van koelinstallaties helderheid geschapen. Daarbij is overigens allerminst sprake van eenrichtingsverkeer. Bezoekers krijgen de ruimte vragen te stellen, met elkaar en met sprekers in discussie te gaan, en te netwerken.

Onderwerpen

Tijdens het F-gassencongres 2015 komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • de Nederlandse implementatie van de Europese koudemiddelregels;
  • certificering voor het werken met koudemiddelen;
  • welke alternatieven zijn er en in welke situaties zijn die bruikbaar?
  • prakrtijkcases, waaronder de nieuwe CO2-transkritische klimaatinstallatie voor Remeker-kaasopslag;
  • uitdagingen voor eindgebruikers;
  • debat: welke koudemiddelopties zijn er bij klimaatinstallaties?

Informatie over het congresprogramma en de wijze van inschrijving zijn te vinden op de website Congresfgassen.nl.

 

Reageer op dit artikel