artikel

Vleeswarensector FAQ

Dossiers

Q: Wat doet de vleeswarensector om vleeswaren nog gezonder te maken?A: De voedingsmiddelenindustrie wordt in toenemende mate gevraagd een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid, o.a. door het bestrijden van overgewicht en het terugdringen van hart en vaatziekten. In nauwe samenspraak met het Voedingcentrum bekijkt de VNV in dit verband de mogelijkheden […]

Vleeswarensector FAQ

Q: Wat doet de vleeswarensector om vleeswaren nog gezonder te maken?
A: De voedingsmiddelenindustrie wordt in toenemende mate gevraagd een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid, o.a. door het bestrijden van overgewicht en het terugdringen van hart en vaatziekten. In nauwe samenspraak met het Voedingcentrum bekijkt de VNV in dit verband de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan vermindering van de inname van verzadigde vetten en van zout. De leden van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie zoeken actief naar mogelijkheden om door aanpassing van hun producten gezondheidswinst te realiseren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat er beperkingen zijn, aangezien vet en zout ook van belang zijn voor o.a. smaak, structuur, veiligheid en houdbaarheid.

Q: Wat doet de vleeswarensector om de uitstoot van CO2 te verminderen?
A: De VNV werkt samen met de overheid om de milieubelasting van onze bedrijven terug te dringen. De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie heeft met de overheid het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficieny 2008-2020 afgesloten. De deelnemers leveren een bijdrage aan de verbetering van de energie-efficiency door het nemen van besparingsmaatregelen in hun bedrijf, waardoor de uitstoot van CO2 vermindert. Systematische energiezorg is onderdeel van de bedrijfsvoering; hiertoe wordt door de bedrijven een Energie Efficiencyplan opgesteld. Er wordt niet alleen (fossiele) energie op interne bedrijfsprocessen bespaard, maar de aandacht wordt ook gericht op duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling.

 

Q: Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in de vleeswarensector?
A: In het verleden was sprake van fysiek vrij zware arbeid, maar door mechanisatie en automatisering is dit tegenwoordig niet meer zo. Voor de vleeswarenindustrie is een Arbo-catalogus opgesteld. Meer informatie is te vinden op www.vleeswarenwerkt.nl

Q: Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden in de vleeswarensector?
A: De leden van de VNV hechten veel waarde aan goede arbeidsverhoudingen binnen de vleeswarenindustrie. De VNV onderhandelt binnen het georganiseerd overleg met de vakbonden over de CAO voor de Vleeswarenindustrie; de collectieve arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. De CAO voor de Vleeswarenindustrie is algemeen verbindend verklaard en is dus van toepassing op alle bedrijven in de Nederlandse vleeswarenindustrie.

 

De VNV is van mening dat naast een goede CAO ook de arbeidsomstandigheden en de mogelijkheden voor studie en scholing van belang zijn om goed personeel te vinden en te behouden. Via het scholingsfonds worden hiertoe aan bedrijven subsidies verstrekt.

 

Alle bedrijven in de Nederlandse vleeswarenindustrie maken uitsluitend gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus waarvan via een onafhankelijke controle is vastgesteld dat zij aan alle wettelijke eisen t.a.v. het afdragen van belastingen, sociale premies en pensioenpremies voldoen. Meer informatie is te vinden op: www.vleeswarenwerkt.nl

 

 

 

Q: Hoe staat de vleeswarensector tegenover dierenwelzijn?
A: De VNV neemt haar verantwoordelijkheid op het terrein van dierenwelzijn. In de regel worden grondstoffen betrokken van leveranciers die onderdeel zijn van nationale ketengarantiesystemen. Hierin zijn extra eisen gesteld aan de huisvesting en het vervoer van dieren.

In een enkel geval gebruikt de VNV haar marktkracht om gewenste ontwikkelingen op dit terrein extra te stimuleren. Zo verwerken de leden van de VNV geen vlees meer dat afkomstig is van onverdoofd gecastreerde biggen.

Reageer op dit artikel