blog

Blog Janine: Minder vlees is sociaal geaccepteerd

Blogs 503

Soms vraag ik mij af hoelang vlees in de toekomst geaccepteerd blijft als onderdeel van ons dagelijks voedingspatroon. Wanneer je in de media de berichtgeving volgt over milieu, gezondheid, voedselvoorziening of dierenwelzijn, wordt vrijwel altijd – al is het maar terloops – melding gemaakt van het belang van minder vleesconsumptie.

Blog Janine: Minder vlees is sociaal geaccepteerd

Regelmatig lezen en horen we ongenuanceerde berichtgeving of een onderbouwing gebaseerd op onvolledige informatie. Zoals recent, toen in de media de claim opdook, dat het terugdringen van de vleesconsumptie tot twee keer per week, een milieubesparing van 30 tot 40 procent zou opleveren. Deze ‘bewezen’ stelling werd groot in alle media gebracht. Het feit echter dat het Planbureau voor de Leefomgeving, dat in opdracht van de overheid dit onderzoek had verricht, binnen veertien dagen moest rectificeren en toegeven dat de maximale besparing 3 tot 4 procent is (!), trok nauwelijks media-aandacht.

Imagoschade?

Terecht? Of onterechte imagoschade? Realiteit is dat bij de consument steeds sterker het besef leeft dat minder vleesconsumptie goed is voor mens, milieu en maatschappij. En uiteindelijk is dat wat telt. Een oude wijsheid zegt immers: de klant heeft altijd gelijk! Dus wanneer de consument minder vaak vlees en minder grote porties per persoon gaat consumeren, zullen we daarop moeten anticiperen.

Minder vlees? De consument vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Nu wij nog

Natuurlijk moeten we ons traditionele assortiment, ambachtelijke topproducten van puur en goed voortgebracht vlees, blijven optimaliseren. Dit om de consument zo goed mogelijk te kunnen bedienen op de momenten dat hij of zij voor vlees kiest. Maar daarnaast moet er zeker ook aandacht zijn voor producten met minder of zonder vlees. Hybride vleesproducten of vleesvervangende producten die door ambacht en vakmanschap onderscheidend lekker zijn, moeten onze norm worden.

Nephamburgers uit een pakje

We hebben ook moeten wennen aan de vraag naar vegetarische producten bij de barbecue en gelukkig zijn we ook daar creatiever in geworden door het werken met groenten. We hoeven niet altijd meer te grijpen naar de nephamburgers of -balletjes uit een pakje. Ook in de basis van hapjes en buffetten behoren standaard enkele producten zonder vlees aanwezig te zijn.

Ook vleeseters maken tegenwoordig graag afwisselende keuzes. Dit klinkt misschien ambitieus en lastig in te vullen, maar begin bijvoorbeeld eens met een vegetarische maaltijd of soep van de week. De consument vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Nu wij nog.

Lees ook

Reageer op dit artikel