blog

Koud kunstje

Blogs 783

Het gebruik van airconditioning en koelingen is de afgelopen decennia zowel nationaal als wereldwijd flink toegenomen. Uiteraard heeft dat enorme voordelen opgeleverd, maar paradoxaal genoeg leidt de inzet van koelingen tot opwarming van de aarde. Immers, koelinstallaties belasten het milieu door het energieverbruik en door het gebruik van gefluoreerde koudemiddelen. En het gebruik van energie leidt tot de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Koud kunstje

Energiebesparing is in de slagerij al een hot item. Het is niet voor niets dat warmteterugwinning, energiezuinige ventilatoren, de ontwikkeling van nieuwe koudemiddelen, het gebruik van een airconditioner met warmtepomp en temperatuurregistratie en -bewaking op afstand, de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de strategie om energie te besparen.

Ook bij toonbankkoelingen kunnen slagers maatregelen nemen, zodat minder energie wordt verbruikt. Dat kan bijvoorbeeld door de toepassing van led-verlichting en energiezuinige ventilatoren, en door het achterwege laten van elektrische ontdooi-elementen en anti-condens verwarming. Maar ook met kleine aanpassingen kunnen de energiekosten flink worden verlaagd. Onder meer door het ophangen van een strokengordel en het toepassen van nacht- en dagafdekking.

Een andere manier om bij te dragen aan duurzaamheid is door koel-installaties periodiek te onderhouden. Zo worden storingen grotendeels voorkomen en kan op energieverbruik worden bespaard zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.

Het terugdringen van de opwarming van de aarde gaat ons allemaal aan. Iedereen kan en moet daaraan zijn steentje bijdragen. Gelukkig neemt u daarin als ondernemer uw verantwoordelijkheid. Energiebesparing op koelingen is eigenlijk een koud kunstje

Reageer op dit artikel