blog

Duurzaamheid

Blogs 185

‘Mam?’, ‘hoe leg ik uit wat hybride is?’ Zuchtend zit dochter-lief achter haar laptop. Ze zit in de eerste klas van het middelbaar onderwijs en wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek over duurzaamheid. Ze moet een lange vragenlijst door: ‘Als je je huiswerk maakt en de verwarming staat aan op je kamer, zet je dan ook wel eens het raam open? ‘ ‘Trek je de stekker van je computer eruit als je er niet meer mee werkt?’ ‘Ik weet wat de nadelen van vlees eten voor het milieu zijn.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is in de loop der jaren een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Vaak wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s, die staan voor People (mensen), Profit (winst) en Planet (aarde). Natuurlijk moeten we geld verdienen en willen we van de welvaart genieten, maar het is ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. Wanneer wij alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO₂-uitstoot en voedselproblematiek.

Duurzaamheid is mensenwerk. En daar hebben we allemaal – van jong tot oud – mee te maken. Iedereen kan en moet daaraan zijn steentje bijdragen. Ook u als ondernemer heeft daarin een verantwoordelijkheid. In deze editie van Vleesmagazine staan koelingen centraal. Duidelijk is dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij de keuze voor koelinstallaties in de slagerijsector. Warmteterugwinning, centrale koelsystemen, magneetdeuren en zonne-energie worden steeds belangrijker. Zeker als u overweegt te (ver)bouwen, is het belangrijk dat u zich hierin verdiept. Met het oog op de toekomst.

Reageer op dit artikel