blog

Blijf leren

Blogs

Er zijn iniatieven waar ik blij van word. Één daarvan is De Dag van de Slager. In dit kader mocht ik opdraven in het programma Man Bijt Hond, een mooie reclame voor de ambachtelijke slager. Zelfs een sneer naar de super kwam erin voor. Jammer dat de slagerinstanties er niets mee hebben gedaan. In mijn ogen een gemiste kans.

Blijf leren

Het feestje werd later die dag verstoord tijdens de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over malafide slagers. Nu werden lam en schaap blootgesteld aan camouflagepraktijken. Toch was ik blij dat ik ook daar mijn zegje mocht doen om duidelijk te maken hoe belangrijk transparantie van onze branche is.

Wederom heeft dit, helaas, vanuit de instanties weinig vervolg gekregen. We zitten namelijk te springen om nieuwe aanwas. Daarom snapte ik ook de mail van de werkgroep SVO waarvan ik deel uitmaak niet. Daarin werd te kennen gegeven dat men twee keer per jaar vergaderen nogal een opgave vond. Wat is nou twee keer per jaar voor het voortbestaan van ons ambacht?

Gelukkig zag ik ongeveer tegelijkertijd een quote voorbij komen in het vakblad Vlees+ van de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het SVO. Hij gaf aan dat het bedrijfsleven weer bij de opleiding betrokken moet worden. Hulde! Alleen roepen wij dat al jaren. Maar tot op heden was het nog niet doorgedrongen tot de SVO-top. Het lijkt erop dat de nieuwe bestuurder het begrijpt. Want als er weinig met onze adviezen wordt gedaan, is twee per jaar vergaderen en adviseren inderdaad misschien te veel van het goede.

Het gaat om naar elkaar luisteren, blijven leren en jongeren motiveren zodat het ambacht in stand blijft. Ik ondervond het pas nog tijdens een barbecuepresentatie bij Vleesvee Integratie Twente, waar veel enthousiaste ambachtslui waren. Een dag later tufte ik naar Rotterdam om daar voor het eerst in mijn carrière een alpaca uit te benen en te bereiden.

Een mooie aanleiding voor een nieuw artikel en om kennis te delen. Het vak is altijd in beweging en als vakman ben je nooit uitgeleerd. Maar laten we de basis vooral niet vergen, en die leer je op school. Laten we een podium creëren waar ambachtsmensen hun kunsten vertonen. Zo snel mogelijk, voordat het kalf verdronken is!

Reageer op dit artikel