blog

Goodwill

Blogs

Geen onderwerp zal slagers in 2014 zo hebben beziggehouden als de nieuwe etiketteringsregels. Sinds 13 december vorig jaar bent u namelijk verplicht om van al uw producten de exacte voedingswaarde te kennen. Ook moet u van alle producten in uw winkel de allergenenwaarde weten. Hoewel deze nieuwe wetgeving al jaren geleden werd aangekondigd, deden slagers er tot voor kort nogal luchtig over.

Goodwill

Mede daardoor leidde de naderende deadline bij nogal wat ondernemers tot extra stress in de drukke decembermaand. Gelukkig heeft de NVWA daar in eerste instantie begrip voor. Zij springt niet direct als een bok op de haverkist. Pas vanaf komend voorjaar gaan de controleurs de straat op. Steekproefsgewijs. Slagers die de boel dan niet op orde hebben, betalen een boete van minstens €525. Dat is weggegooid geld. Zorg dus dat u uw etiketten en uw parate kennis binnen nu en enkele weken op orde hebt – als u tenminste nog niet zover bent.

Let op: dat geldt niet alleen voor u. Maar ook voor uw personeel. Zijn uw producten niet voorverpakt, dan dient u zelfs uit uw blote hoofd op te kunnen lepelen welke ingrediënten er in zitten, en tot welke allergische reacties dat zou kunnen leiden. Denk nu niet: wat een bureaucratie. Want dat is namelijk niet zo. Wanneer u als slager uw productinformatie op orde hebt, profiteren daar niet alleen de klanten van. Kennis van zaken, tot op detailniveau, voorziet het slagersvak in z’n algemeenheid – en uw winkel in het bijzonder – van een flinke opwaardering. Kennis vergroot uw aanzien, uw imago, dus uw vakmanschap. Dat is belangrijk om de branche sterk en levendig te houden. Het levert u goodwill op. Snel aanpassen dus, uw etiketten. Een extra reden voor de consument om vlees en vleeswaren te kopen bij u. En niet bij de supermarkt.

Reageer op dit artikel