blog

Cijfers spreken

Blogs

Bij het besturen van een onderneming is het belangrijk de cijfers van het bedrijf te kennen. Ik kom nog altijd verhalen van accountants en bedrijfsadviseurs tegen die me vertellen dat er ondernemers zijn die pas na maanden weten hoe de afgelopen week of maand was qua omzet, klantenbezoek, kostenontwikkelingen, et cetera. Dat kan absoluut niet (meer).

Cijfers spreken

Het is het belangrijk voor een ondernemer over actuele cijfers te beschikken en om snel bij te sturen. Het is ook belangrijk te weten hoe je bedrijf ervoor staat ten opzichte van de collega’s.

Zo heeft de KNS voor de ondernemers ‘Sturen op cijfers’ die op basis van actuele cijfers kengetallen laat zien, waardoor bedrijfsprocessen tijdig (en dat is vooral belangrijk) beter kunnen worden aangestuurd of bijgestuurd. Of vergelijk je eigen cijfers met die van anderen.

Sluit je als ondernemer daarvoor niet af.  Deel je inzichten en bedrijfsontwikkelingen met je collega’s. Deel je zorgen, maar vooral ook je tips en adviezen. Door met elkaar in gesprek te zijn, kom je soms tot andere inzichten die invloed kunnen hebben op zowel de kosten- als de omzetkant, het uiteindelijk rendement van het bedrijf. Maar ook de verenigingen (Keurslagers, Worstmakersgilde) en bijvoorbeeld Winkelmanagement bieden leden en ondernemers de mogelijkheid inzicht te krijgen in de eigen cijfers en die van de branche, en brengen ondernemers bij elkaar.

De eigen accountant van de ondernemer speelt naast dit alles een prominente rol. Elke onderneming heeft een actieve accountant nodig, iemand met kennis van zaken, die alert reageert, duidelijk is, zijn opvattingen kan
onderbouwen. Die op de hoogte is en blijft van de (fiscale) regelgeving, die de ondernemer kan inspireren en motiveren. Een 
accountant die een juiste interpretatie kan geven aan de cijfers. Want cijfers spreken.

Reageer op dit artikel