Logo Aco B.V.

Aco B.V.

Edisonstraat
7006 RD Doetinchem
https://www.aco.nl/oplossingen/levensmiddelenindustrie

  (no title)

De ACO-groep is wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement.. Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en –systemen biedt ACO ook oplossingen voor de voedselverwerkende industrie.

 

Voor voedselveiligheid is een goed ontworpen afwateringssysteem goed en eenvoudig te reinigen. Gecombineerd met een doordacht afwateringsadvies worden ook risico’s op verstoringen van het productieproces, door besmetting of verstopping, geminimaliseerd. Daarom komt ACO bij afwateringsvraagstukken op locatie om de situatie te bekijken. De belangrijkste punten die ACO meeneemt in haar afwateringsadvies zijn; welk water, hoeveel water, waar wordt op geloosd en komen de afwateringssystemen overeen met de behoeften en voorschriften/normen (HACCP) binnen het bedrijf. Ter voorkoming van scheurvorming, aantasting van de vloer en bacteriegroei is ook een goede verbinding tussen de put, goot en de vloerafwerking cruciaal. Vanuit hygiënisch oogpunt en belastingsklasse qua transportmiddelen is ook het type rooster belangrijk. ACO neemt al deze factoren, alsmede de vetafscheiders en het rvs leidingwerk, mee in haar ontwerpadvies. Kortom, reden genoeg voor een gedegen HygieneFirst afwateringsadvies.

 

Wist je dat ACO haar jarenlange kennis en ervaring gratis beschikbaar stelt aan ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers? #askACO noemen zij dat. Dus bij een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water … #askACO