Na het succes van ‘meesterslager’ nu ook ‘meesterverkoper’

Meesterslager-openingsfoto-Meesterslager19_5752

In Nederland zijn er momenteel vijf Branche Erkende Meesterslagers. Vanwege het succes is dit jaar ook de titel Meesterverkoper gelanceerd.

De Meesterslagers hebben bewezen op een excellent niveau te werken. De titel, die in 2017 in het leven is geroepen, is de hoogst haalbare in het vak. Het behalen van het meesterschap is niet alleen een persoonlijke uitdaging, maar ook een grote eer. Vanwege het succes is dit jaar ook de titel Meesterverkoper gelanceerd.

Volgens Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitels Slagersbranche, is het idee voor de Meestertitels ontstaan om een bijdrage te leveren aan een betere erkenning en waardering van het ambacht, zowel binnen als buiten de sector. ‘De achterliggende gedachte is daarbij om de instroom richting de branche te verbeteren’, legt Tarmond uit. ‘Daarnaast hebben we natuurlijk ook gekeken naar andere sectoren, zoals de bakkersbranche en de horeca, waar al zeer succesvol met meestertitels werd gewerkt.’

[intermezzo:4]

De titels zijn een initiatief van Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS), een fonds waarin de KNS, CNV en FNV zijn vertegenwoordigd. Daarbij is besloten om het beheer onder te brengen in een aparte stichting, de Stichting Meestertitels Slagersbranche.

Vijf meesterslagers

In mei 2017 is het Meesterslager-traject voor het eerst van start gegaan en in het najaar van 2018 startte het volgende traject. Dat heeft geresulteerd in vijf Meesterslagers. In 2018 werden Dennis Van Dun van Slagerij Van Roessel in Waalwijk en Wouter van de Veen van Slagerij Wout van de Veen in Ederveen tot Meesterslager benoemd. Dit jaar volgden Arno De Best van Slagerij Arno de Best in Bergen, Herman Ter Weele van Slagerij Ter Weele in Oene en Johan van Uden van Chateaubriand in Heemstede. ‘Zij hebben allemaal hun proeve van bekwaamheid gehaald.’

Onlangs is het derde traject gestart. ‘Daar zijn we heel blij mee. Zodoende hopen we dat ook in 2020 nieuwe Meesterslagers worden geïnaugureerd.’

meesterslager-foto-2-Arthur-Tarmond-300x300 Volgens Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitels Slagersbranche, is het idee voor de Meestertitels ontstaan om een bijdrage te leveren aan een betere erkenning en waardering van het ambacht, zowel binnen als buiten de sector.

Hij benadrukt dat het om een open aanmelding gaat. ‘Iedereen in de slagersbranche kan zich dus aanmelden. Er wordt geen examen afgelegd, maar middels de Meesterproef moet de slager aantonen dat hij een excellent werkniveau heeft. Het totale traject duurt een maand of acht en wordt als pittig ervaren.’

Na de aanmelding volgt een intake-gesprek. ‘Daarvoor krijgen de potentiële kandidaten een intakeformulier. ‘In het intakegesprek wordt verder ingegaan op de ingeleverde stukken. Daarna krijgt iedere kandidaat advies over zijn of haar deelname. Dat advies is niet bindend.’

Vers vleesbewerking

Als eerste in het traject komt altijd het onderdeel vers vleesbewerking aan de orde, weet Tarmond. ‘Dit onderdeel staat zeer dicht bij het slagersambacht en bevat zes subonderdelen: het slachten van een rund, het keuren van levende inkoop en van geslachte inkoop, het uitbenen van een half varken en een lam, het uitsnijden en breken, vliezen, portioneren en bestemmen.

Voor zelfslachtende slagers is dit onderdeel van het traject wellicht iets gemakkelijker te doorlopen dan voor collega’s die niet zelf slachten, weet de secretaris. ‘Ze moeten echt weer even de praktijk ervaren, maar voor veel slagers geldt gelukkig dat ze net als fietsen ook het slachten nooit meer verleren.’

Bij het tweede onderdeel draait het om theorie, communicatie en ondernemerschap. ‘De slagers moeten een beknopt bedrijfsplan schrijven en presenteren en een theorietoets doen. Deze toets gaat over alle facetten van het ambacht en het vakman- en ondernemerschap. Het is voor de kandidaten vaak weer even wennen om een dergelijke toets te maken, maar dit wordt over het algemeen goed gedaan.’

Worstmakerij/traiteur

Het derde en laatste onderdeel is ‘Worstmakerij & Traiteur’. ‘Dat is een tweedaagse beproeving, die in het eigen bedrijf wordt uitgevoerd’, legt Tarmond uit. ‘Men moet producten uit elf verschillende productgroepen maken en daarbij de voorgeschreven 22 verschillende technieken toepassen. Deze worden vervolgens beoordeeld op smaak en kwaliteit. Sommige producten en technieken die onderdeel van de Meesterproef zijn, worden tegenwoordig niet vaak meer gemaakt en toegepast, zoals bijvoorbeeld het maken van een paté en croûte, het vervaardigen van een mozaïekpastei en het spek garneren. Hier is bewust voor gekozen. Door het toevoegen van deze elementen wordt het ambacht benadrukt en kan de kandidaat zich echt onderscheiden.’

[intermezzo:1]

De titel Branche Erkende Meesterslager zorgt voor meer waardering in het vak. ‘Onze vijf Meesterslagers worden duidelijk gevonden in de branche en daarbuiten. Zo worden ze gevraagd om deel te nemen aan een vakjury of testpanel, maar ook de media weten hen goed te vinden voor bijvoorbeeld het geven van een interview of een tv-optreden. De titel geeft je als slager de mogelijkheid om je te onderscheiden en je vakbekwaamheid uit te dragen. Het zorgt voor een positieve uitstraling richting het ambacht en het vak. De titel is het hoogst haalbare in het vak, dus ook voor de deelnemers persoonlijk is het een uitdaging en een hele grote eer.’

Dennis van Dun

Mesterslager-foto-3-Dennis-van-Dun-300x300 Dennis van Dun wilde niet alleen bij het voortraject betrokken zijn, maar ook de uitdaging met zichzelf aan gaan om de titel branche erkende meesterslager te behalen.

Dennis van Dun, eigenaar van Slagerij van Roessel en Branche Erkende Meester-slager sinds 2018, is het met hem eens. Van Dun was betrokken bij het voortraject. ‘Ik wilde graag meedenken met de opstart van het project, omdat ik het belangrijk vind om een positieve impuls te geven aan het slagersvak richting de toekomst.’

Voor de start van het traject zijn diverse branchebrede sessies gehouden om met zoveel mogelijk slagers over de inhoud te praten, blikt Van Dun terug. ‘Zo zijn er onder andere discussies geweest of het slachtproces wel of niet mee genomen moest worden in de proeve. Uiteindelijk is besloten dit wel te doen. Hoe zou je de hoogste graad van het vak kunnen behalen zonder weet te hebben van de slacht? In het traject tot Meesterslager is het belangrijk om het volledige vak te beheersen, van het inkopen van het vee tot aan het maken van het product. Zowel in theorie als praktijk. Dat maakt het traject zo waardevol en interessant.’

Uitdaging aangaan

Van Dun wilde niet alleen bij het voortraject betrokken zijn, maar ook de uitdaging met zichzelf aangaan om de titel te behalen. ‘Het traject was zeer intensief. Ik heb er heel veel tijd in gestoken. Vooral wat betreft het slachtproces. Op dat gebied moest ik echt de puntjes op de i zetten. Bij mij is het slachten een beetje een ondergeschoven kindje. De laatste keer dat ik geslacht had, was tijdens mijn stage. Het leuke aan het traject vind ik dat alle aspecten van het vak voorbijkomen. Het traject is me zeker niet meegevallen, misschien is het me zelfs nog wel een beetje tegengevallen, maar ik ben wel heel tevreden over de inhoud. Het traject is professioneel en onafhankelijk.’

Vanuit het vak is er een redelijk beperkte belangstelling, merkt hij. ‘Na het behalen van mijn titel kreeg ik veel reacties van collega-slagers. Velen zeiden het fantastisch voor mij te vinden, maar gaven tegelijk ook aan zelf niet het traject in te gaan. Ondanks het feit dat ik mij realiseer dat we binnen twee jaar geen dertig Meesterslagers zullen hebben, en dat misschien ook niet moeten willen, hoop ik dat meer slagers de uitdaging willen aangaan om de titel te behalen.’

[intermezzo:3]

Terugkijkend vindt Van Dun dat de titel Meesterslager inderdaad een positieve impuls geeft aan de branche. ‘Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog heel wat slagen te maken. Ik wil ontzettend graag nog meer impact creëren om het ambacht richting de toekomst te waarborgen en jonge mensen aansporen om het vak in te gaan. Zelf laat ik graag aan jongeren zien hoe mooi het vak is. Ik probeer hen binnen te halen, enthousiast te maken en op te leiden. Ook als Meesterslagers willen we daaraan bijdragen. Hoe we dat in de toekomst precies vormgeven, is nog een aandachtspunt. Het is aan SVO, KNS en de Stichting Meestertitels Slagersbranche om dit op te pakken en verder uit te rollen.’

Meesterverkoper

Naar aanleiding van het succes van de Meesterslager is dit jaar als verlengde hiervan ook gestart met de titel Branche Erkende Meesterverkoper. ‘Veruit het grootste gedeelte van het werkzame personeel binnen de branche werkt in de verkoop. Wij willen hen ook de kans geven om hun kwaliteiten te laten beoordelen’, legt Tarmond uit. ‘Denk aan de ervaren verkoper in de winkel. Maar dit kan ook de slager-ondernemer zelf zijn, die zich helemaal toegespitst heeft op de verkooprol, zich minder bezighoudt met de overige aspecten van het slagersvak en daardoor vaak het gezicht van de zaak is.’

[intermezzo:2]

Na de zomer is het eerste traject van start gegaan. ‘De intake verloopt iets anders dan bij het traject Meesterslager. De kandidaten krijgen tijdens hun intaketraject onder andere een theorietoets, zodat we kunnen zien of diegene voldoende kennis in huis heeft om de titel te behalen. In de toets vragen we naar onderdelen in het traject zoals productkennis, culinaire kennis en hygiëne.’

Praktijk en theorie

Het traject bestaat uit twee delen: een praktisch en een theoretisch deel. ‘Inmiddels heeft de eerste groep het praktijkgedeelte afgerond. Hierbij moesten de kandidaten binnen hun bedrijf laten zien hoe ze met hun klanten omgaan. Dit klantcontact werd vervolgens beoordeeld.’

Daarnaast staan praktische handelingen centraal, zoals het snijden van zachte en harde vleeswaren, het netjes opmaken van de vleeswaren en het verpakken. ‘Het gaat bij Meesterverkoper niet alleen om de kennis van het verkopen, maar ook om productkennis en mesvaardigheid’, legt Tarmond uit. ‘De Meesterverkoper moet ook een stukje vlees kunnen snijden, een gourmet- of vleeswarenschotel maken of de voorraad vlug-klaar artikelen aanvullen. Daarnaast is culinair advies richting de klant belangrijk.’ Voor het theoretische gedeelte moet een verslag ingeleverd worden, waarin een verkoopplan is opgenomen en wordt ingegaan op trends en vernieuwingen en het verbeteren van klantprocessen. De kandidaat geeft een presentatie over het verslag.’ Tarmond heeft hoge verwachtingen van het traject. ‘Ik hoop dat we snel de eerste Meesterverkopers mogen inaugureren en dat we het traject de komende jaren verder kunnen uitrollen.’

Dossiers
Lees ook
11 foodbedrijven in KVK Innovatie Top 100

11 foodbedrijven in KVK Innovatie Top 100

De Kamer van Koophandel heeft de Innovatie Top 100 bekendgemaakt: een lijst van de 100 meeste innovatie bedrijven van Nederland in 2022. In de lijst staan 11 bedrijven uit de food- en agrisector, waaronder Koppert Cress met Nederlandse vanille en Karma Kebab met 100% plantaardige kebab.

Het huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht

Een wijziging in het huwelijksvermogensrecht levert bij ondernemers én juridische professionals nog veel onduidelijkheid op.

KVK-onderzoek naar starten eigen onderneming

KVK-onderzoek naar starten eigen onderneming

Een eigen bedrijf beginnen. Ruim 4 miljoen Nederlanders dromen ervan, maar toch gaat lang niet iedereen de uitdaging aan. Onzekerheid over de inkomsten is een van de belangrijkste redenen om te twijfelen. Eigen baas zijn is een reden om het wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK).