Mogelijkheden tot betalings­uitstel

Profinis_Gerrit van den Berg

Veel ondernemers hebben nog steeds te maken met liquiditeits­­problemen veroorzaakt door de coronacrisis. De speciale regeling voor uitstel van betaling is uitgebreid.

Naast de reeds bestaande mogelijkheden om uitstel van betaling te krijgen heeft de overheid destijds besloten om een generieke (corona)regeling voor betalingsuitstel in het leven te roepen. Deze regeling is ingetrokken per 1 oktober 2021. Voor schuldig gebleven bedragen tot 1 oktober 2021 kan men gebruikmaken van een betalingsregeling waarbij opgebouwde schulden worden afgelost in de periode 2022 tot en met 2027. De eerste termijn van deze aflossing moet uiterlijk 31 oktober 2022 worden voldaan. Op 1 oktober 2027 moet deze schuld in zijn geheel zijn afgelost.

Aanvullende regeling

Vanwege de laatste lockdown zag men zich gedwongen tot het instellen van een aanvullende betalingsregeling welke geldt voor de meeste belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt. De betalingsregeling van zestig maanden gaat dus ook gelden voor opgebouwde belastingschulden na 1 oktober 2021. Ondernemers met openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021 hoeven geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt. Ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost kunnen nog schriftelijk tot en met 31 maart 2022 om uitstel verzoeken.

Help, ik kan nog steeds niet betalen

Waar het starten met afbetalen per 31 oktober 2022 niet mogelijk is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk is. De Belastingdienst zal zich welwillend opstellen en zal daarbij het positieve oordeel volgen van deskundige derden, zoals banken en accountants, omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming. Een sanering zal vooral gericht zijn op continuering van de activiteiten.

Gedurende de betalingsregeling over 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027 dient de ondernemer zich stipt te houden aan nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Dus concreet: tijdig juiste aangiften doen en betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomen. Bij niet nakomen wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen.

Periode lage invorderingsrente verlengd

Als een aanslag te laat betaald wordt, moet invorderingsrente betaald worden. Ook voor bedragen in de aflossingsregeling geldt dit. De invorderingsrente is sinds 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat blijft zo tot 1 juli 2022. De invorderingsrente gaat op 1 juli 2022 naar 1% en stijgt daarna stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 juli 2024.

Belastingrente

Als niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte gedaan is, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 naar 4% gegaan voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Vanaf 1 januari 2022 is het ‘normale’ tarief van 8% voor de vennootschapsbelasting weer van toepassing.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel
Dossiers
Lees ook
Beter goed gejat...

Beter goed gejat...

Het belang van een goed recept kennen we allemaal. Zo ook mijn grootvader Ed Nozeman, 100 jaar geleden al. Ik heb een oud receptenboekje van hem geërfd, waarin hij met potlood zijn waardevolste recepten heeft opgeschreven.

MKB-Nederland, ministerie van SZW en KNS starten platform Loondoorbetaling bij ziekte

MKB-Nederland, ministerie van SZW en KNS starten platform Loondoorbetaling bij ziekte

De detailhandel kampt met aanhoudend hoog ziekteverzuim. Dit in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt preventie en verzuimbeleid belangrijker dan ooit.

‘Hedendaagse consument vraagt enorme variëteit aan hoogwaardige producten’

‘Hedendaagse consument vraagt enorme variëteit aan hoogwaardige producten’

In april 2022 nam Marel Sleegers Technique over en verwelkomde daarmee de Nederlandse leverancier van oplossingen voor onder meer interleaving, stacking, loading en slicing in de Marel-familie.