nieuws

Kamer neemt motie cameratoezicht slachthuizen aan

Nieuws 276

De Tweede Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen desnoods verplichten. Een motie daarover van de Partij voor de Dieren werd aangenomen met steun van PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50Plus, Denk en FvD. 

Kamer neemt motie cameratoezicht slachthuizen aan
Een nog redelijk 'toonbaar' beeld uit de video van Animal Rights.

Onlangs ontstond ook in Nederland beroering nadat via Animal Rights beelden (let op: beelden zijn schokkend) naar buiten waren gekomen van gruwelijke misstanden in een Belgisch slachthuis.

Staatssecretaris Van Dam zei eind maart dat hij ervan uitgaat dat de vleessector niets te verbergen heeft en dus zal meewerken aan cameratoezicht. In die zin is hij het met de wens van de Partij voor de Dieren eens. Van Dam sluit een verplichting niet uit, maar hij benadrukte wel dat dat ‘haken en ogen’ heeft, melden NOS en ANP.

PvdD: niet vrijblijvend

De Partij voor de Dieren vindt dat cameratoezicht niet vrijblijvend mag zijn. Als slachterijen niet bereid zijn toezicht toe te staan en de beelden ter beschikking te stellen aan controleurs van de Voedsel- en Warenautoriteit, moet het kabinet een wettelijke verplichting instellen, zegt Kamerlid Ouwehand.

Branche welwillend

De branche zelf staat overwegend positief tegenover het plan, die staatssecretaris Van Dam eind maart al aankondigde. De Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV) vindt camera’s een goed idee. Voorzitter Frans Wouters denkt dat toezicht op afstand wellicht kan leiden tot kostenbesparingen voor de slachterijen. ‘Wij betalen als enige sector voor ons eigen toezicht. Dat kost meer dan ons hele personeelsbestand’, stelt hij tegenover ANP. Als dankzij cameratoezicht minder controles ter plaatse nodig zijn, profiteren de bedrijven daar dus van.

Liever op vrijwillige basis

Van Dam zegt dat hij camera’s juridisch zou kunnen afdwingen, maar hij hoopt dat het lukt om op vrijwillige basis afspraken te maken. Dat is ‘voor iedereen makkelijker’, aldus de PvdA-bewindsman in reactie op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Wat de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) en LTO Nederland betreft is de sector al heel open. Maar ze gaan graag het gesprek aan. ‘Alle initiatieven die kunnen bijdragen aan nog meer transparantie over de varkenshouderij, dus ook verderop in de keten, juichen wij toe.’

Over de vorm moet worden nagedacht, zegt VSV-voorzitter Wouters, die zelf ook een slachterij heeft. ‘We willen de beelden ter beschikking stellen, maar het moet niet zo zijn dat toezichthouder NVWA er vrijelijk mee aan de haal gaat of dat beelden op internet komen te staan.”

Wouters ziet er meer in om de beelden op een harde schijf op te slaan, zodat de toezichthouder ze kan bekijken als daar aanleiding voor is.

Reageer op dit artikel