nieuws

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf

Nieuws 39

Er zijn nieuwe voorlopige onderhandelingsresultaten voor een nieuw cao voor het slagersbedrijf meldt de KNS op haar site. Onderdeel van het resultaat is een loonsverhoging van 1,75% tijdens de cao-looptijd van 18 maanden.

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf
Archief Vleesmagazine

Na twee onderhandelingsrondes hebben de KNS, de FNV en CNV Vakmensen op 1 juni 2016 een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor het Slagersbedrijf tot 1 oktober 2017. Voorlopig, omdat de vakbonden nog achterbanberaad gaan houden en het mogelijk is dat hun achterban het resultaat afwijst. Het KNS-bestuur heeft inmiddels wel ingestemd met het bereikte resultaat.

De belangrijkste afspraken zijn onderstaand door de KNS op een rij gezet:

• Een cao met een looptijd van 1 april 2016 tot 1 oktober 2017.
• Een loonsverhoging van 1,75% per 1 oktober 2016.
• De invoeringsdatum van het functiewaarderingssysteem ORBA wordt 1 juli 2017 (was 1 januari 2017).
• In de cao wordt conform de arbeidstijdenwet de bepaling opgenomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat een werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen.
• In artikel 26 van de cao is de seniorenregeling opgenomen. Afgesproken is onderzoek te doen naar de haalbaarheid van collectieve financiering van deze regeling.
• Verder worden de tegemoetkomingen op het terrein van employability, mantelzorg, loopbaanadvisering en budgetcoaching of in experimentele vorm voortgezet of structureel.
• Tenslotte wordt in werkgroepverband met pensioendeskundigen een verkenning uitgevoerd naar het toekomstig pensioenstelsel. Hierbij zullen ook de mogelijke veranderingen van het toekomstig wettelijk kader als gevolg van bijvoorbeeld het recent uitgebrachte SER-advies, de aankomende pensioennota van staatsecretaris Dijkstra, en de uitkomsten van de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 over deze zaken worden meegenomen.

Reageer op dit artikel