nieuws

Vleessector wil snel overleg rituele slacht

Industrienieuws

ZOETERMEER – De vleessector wil snel overleg over het pleidooi van de beroepsvereniging van dierenartsen om ritueel slachten in Nederland te verbieden.

Vleessector wil snel overleg rituele slacht

ZOETERMEER – De vleessector wil snel overleg over het pleidooi van de beroepsvereniging van dierenartsen om ritueel slachten in Nederland te verbieden.

Dat zegt de brancheorganisatie COV in een reactie op het standpunt van de KNMvD. Die pleit voor een verbod op onverdoofd slachten omdat de dieren onnodig veel pijn zouden lijden tijdens de slacht. Het overleg zou moeten plaatsvinden met het ministerie van LNV, de VWA, de COV, de Joodse en islamitische organisaties en de KNMvD.

Lijdensweg
In het geval dat er wél ritueel wordt geslacht willen de dierenartsen dat de runderen, schapen en geiten direct na de halssnede met een pen in het hoofd worden geschoten om een minutenlange lijdensweg te voorkomen.

Behoefte
Daarnaast wil de beroepsgroep dat er alleen naar Nederlandse behoefte ritueel wordt geslacht. Nu wordt veel halal of koosjer vlees geëxporteerd. Bovendien pleiten de dierenartsen voor een juiste etikettering. ‘Soms belandt dit vlees in het gangbare consumptiekanaal, terwijl de consument niet weet dat het dier onverdoofd is geslacht’, aldus de KNMvD.

Serieus
‘Wij nemen de aanbevelingen van de KNMvD serieus, zeker daar waar het de welzijnsaspecten voor en tijdens het slachten betreft’, zegt woordvoerder Richard van der Kruijk. ‘Maar wij willen niet voorbij gaan aan de wensen en ideeën van de Joodse en islamitische gemeenschap.’

Overigens worden in veel Nederlandse slachterijen dieren al met een pen in hun hoofd geschoten, diréct na het aanbrengen van de halssnede, zegt Van der Kruijk.

Onzinnig
Het pleidooi van de KNMvD dat er alleen nog maar naar behoefte ritueel mag worden geslacht en dat het halal of koosjer vlees als zodanig moet worden geëtiketteerd, noemt de COV ‘onzinnig en in het licht van huidige en toekomstige aanvullende maatregelen zeker niet opportuun’.

Lees hier het volledige standpunt van de KNMvD

Lees ook:
‘Verbied ritueel slachten’ (16 maart 2007)

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over ritueel slachten
Alle berichten over halal
Alle berichten over koosjer

 

Reageer op dit artikel