nieuws

Vleeskuikensector haalt antibiotica-doelstelling

Industrienieuws

ZOETERMEER – De vleeskuikensector haalt de doelstelling voor 2011 om 20% minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2009.

ZOETERMEER – De vleeskuikensector haalt de doelstelling voor 2011 om 20% minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2009.

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de antibioticaregistratie in de vleeskuikensector over de eerste drie kwartalen van 2011. De vleeskuikensector is tevreden over deze cijfers, maar weet dat er nog veel moet gebeuren om de doelstelling van 50% reductie in 2013 en een verdere reductie daarna te bereiken.

Dierenartsenpraktijken

Nog dit jaar stuurt het Productschap Pluimvee en Eieren aan alle vleeskuikenhouders en dierenartsenpraktijken het eerste benchmarkrapport over hun antibioticagebruik. Met dit rapport kunnen vleeskuikenhouders en dierenartsenpraktijken via eenvoudige grafieken hun gebruik afzetten tegen dat van collegabedrijven. Bedrijven en dierenartsenpraktijken zien wat de streefwaarde is, wanneer het bedrijf te hoog zit met het gebruik en actie moet ondernemen (signaleringswaarde) en wanneer het gebruik zo hoog is dat onmiddellijk actie via een verbeterplan moet volgen (actiewaarde).

De volgende stap is een specifieke aanpak voor ‘veelgebruikende’ vleeskuikenhouders en veelvoorschrijvende dierenartsen.

 

 

Reageer op dit artikel