nieuws

Vion zet nieuwe stap met Good Farming Star

Industrienieuws

SON – Vion Food Nederland introduceert voor haar marktconcept Good Farming Star een diergezondheidsmanagementsysteem.

Vion zet nieuwe stap met Good Farming Star

SON – Vion Food Nederland introduceert voor haar marktconcept Good Farming Star een diergezondheidsmanagementsysteem.

Hiermee zet Vion een volgende stap in de ontwikkeling van dit marktconcept waarin dierenwelzijn centraal staat. Vion Diergezondheidsmanagement omvat een pakket van instrumenten (zie hier onder) voor de 150 Good Farming Star varkenshouders. Vion Diergezondheidsmanagement gaat per januari 2012 van start.

Good Farming Star is het meest recente houderijconcept van Vion Food Nederland. Deze vorm van varkensvleesproductie voldoet aan het 1 ster Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming.
 

De maatregelen:

Servicepakket
Farmingnet; het online managementsysteem dat de varkenshouder informeert over de kwaliteit en gezondheid van zijn geleverde varkens.

Farmingnetanalyses; per jaar maakt Vion Farming van elk Good Farming Star bedrijf minimaal 2 Farmingnetanalyses met bedrijfsadvies. 

Uitgebreid Slachtlijn Onderzoek (USO); minimaal 1 maal per jaar onderzoekt een VION-specialist in aanwezigheid van de Good Farming Star varkenshouder en zijn dierenarts de varkens aan de slachtlijn. 

Bloedanalyse; deze analyse vindt voortdurend plaats en bepaalt het niveau van biosecurity op individueel bedrijfsniveau door monitoring van Mycobacterium avium en Toxoplasma gondii.

Gezondheidsindex Farmingnet; deze meet de gezondheid van de geleverde dieren. De 10% bedrijven met de laagste gezondheidsindex nemen deel aan een verbeterprogramma. Binnen een jaar dient een verbetering op te treden. Vertoont een varkenshouderij na 12 maanden geen vooruitgang (calamiteiten in diergezondheid uitgezonderd), volgt uitsluiting uit het concept.

Antibiotica; fluoroquinolonen en 3de en 4de generatie cefalosporinen zijn niet langer toegestaan en worden daarmee gereserveerd voor humane toepassing. Nieuwe antibiotica voor humane toepassing worden uitsluitend gereserveerd voor humaan gebruik. Toezicht op deze maatregel vindt plaats via de onafhankelijke inspecties op het boerenerf. 

Monitoring van residuen; op basis van Farmingnetdata wordt risicogericht gemonitord op residuen van medicijnen. Op deze wijze borgt Vion de afwezigheid van residuen.

 

Reageer op dit artikel