nieuws

Streefwaarden voor antibioticagebruik

Industrienieuws

DEN HAAG – De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft vrijdag 1 juli 2011 streefwaarden met betrekking tot het antibioticagebruik uitgebracht. Naast deze streefwaarden zijn ook ‘signalerings-‘ en ‘actiewaarden’ vastgesteld.

DEN HAAG – De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft vrijdag 1 juli 2011 streefwaarden met betrekking tot het antibioticagebruik uitgebracht. Naast deze streefwaarden zijn ook ‘signalerings-‘ en ‘actiewaarden’ vastgesteld.

De SDa heeft een systematiek opgesteld met streefwaarden en kritische grenswaarden voor individuele bedrijven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een signaleringswaarde en een actiewaarde voor individuele bedrijven. Deze systematiek spreekt de betrokken sectoren varkens, pluimvee, kalveren en runderen aan en past goed in de lijn van de aanpak die al in gang is gezet.

De basis voor de ‘benchmark’ van individuele bedrijven op het gebruik van antibiotica is een centrale registratie van alle voorgeschreven antibiotica. Deze centrale registratie is al geruime tijd geleden gestart via een verplichting in de private kwaliteitssystemen. Het overgrote deel van de veehouders neemt deel aan deze kwaliteitssystemen.

Om deze registratie ook voor alle veehouders te verplichten en daarmee de vergelijking tussen individuele bedrijven te realiseren zijn hiervoor op 9 juni voor pluimvee en op 30 juni jl. voor kalveren, varkens en runderen Productschapsverordeningen vastgesteld.
 

Reageer op dit artikel