nieuws

Salaris slagers stijgt

Industrienieuws

BREDA – In de cao voor het slagersbedrijf 2011 – 2013 zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging. Per 1 oktober 2011 gaat het salaris omhoog met 1,75%.

Salaris slagers stijgt

BREDA  – In de cao voor het slagersbedrijf 2011 – 2013 zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging. Per 1 oktober 2011 gaat het salaris omhoog met 1,75%.

Ook is vastgelegd dat per 1 oktober 2012 de salarissen omhoog gaan met 2,25%. Daarnaast krijgt iedere fulltime medewerker volgens cao-afspraak in december een eenmalige uitkering van € 100. Deeltijders krijgen dit bedrag naar rato van het aantal reguliere arbeidsuren per week. Een fulltime dienstverband is in de cao Slagers 38 uur per week.

Iedere medewerker met een contract voor bepaalde tijd of een vast contract heeft ieder kalenderjaar 2 scholingsdagen (of 4 dagen per 2 jaar). Dit staat in de nieuwe cao in artikel 32. De scholing moet te maken hebben met werkzaamheden in de bedrijfstak Slagers. Het loon wordt doorbetaald gedurende deze scholingsdagen. De werkgever moet scholing aanbieden en de werknemer moet eraan deelnemen.

Meer informatie: CNV-bestuurder Frans van de Veen, f.veen@cnvvakmensen.nl of telefoonnummer 076-5724670 (kantoor van CNV Vakmensen in Breda).
 

Reageer op dit artikel