nieuws

Jos Ramekers: ‘opstappen komt ongelegen

Industrienieuws

ZOETERMEER – Jos Ramekers realiseert zich dat zijn besluit om op te stappen ‘op een ongelegen moment komt’. Hij noemt zijn besluit ‘zeer moeilijk’.

Jos Ramekers: ‘opstappen komt ongelegen

ZOETERMEER – Jos Ramekers realiseert zich dat zijn besluit om op te stappen ‘op een ongelegen moment komt’. Hij noemt zijn besluit ‘zeer moeilijk’.

Dat schrijft de voorzitter in zijn wekelijkse weblog op de website van de PVE. Hieronder de integrale versie van zijn verklaring.

"Woensdag 5 maart, gisteren dus, de dag dat ik de beide besturen van onze schappen heb meegedeeld dat ik met ingang van 1 september a.s. terugtreedt als voorzitter van beide besturen. Een voor mij zeer moeilijk besluit. Dat neem je niet over een nacht ijs.

Unaniem
In de procedure naar mijn definitieve voordracht, overigens unaniem in beide besturen, bleek dat een aantal dragende organisaties een sterke behoefte had aan verdere bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwing. Op de eerste plaats van onze schappen, maar toch ook van de produktschapsstructuur in het algemeen. Die behoefte was er eigenlijk ook al in de periode daarvoor. Het uitte zich in een sterk verschil van inzicht over de uitvoering van activiteiten en het profiel van de organisatie.
Ik realiseer me dat het besluit op een ongelegen moment komt.

Voortbestaan
Vorig jaar net de voorlopige afronding van de politieke discussie over de PBO’s. Er is hard gewerkt aan de vormgeving van de Code voor Goed Bestuur. Transparantie van besluitvorming en betrokkenheid van de aangeslotenen zijn daarbij de kernbegrippen. Samengevat dus een grotere democratische legitimiteit als gevolg. De vraag over het voortbestaan van de schappen is daarmee naar mijn idee voorlopig beantwoord.

Werkplannen
Beide besturen hebben in 2005 na een intensieve discussie hun werkplannen 2010 definitief vastgesteld. Daarmee ligt het routeboekje voor uit te voeren activiteiten in hoofdlijnen vast. Natuurlijk na evaluatie jaarlijks bij te stellen.

Ongelegen
Last but not least een ongelegen moment voor onze eigen organisatie. Er is in de afgelopen jaren een forse wissel getrokken op onze mensen. In 2002 nog 250 man, nu de helft. Dat niet alleen. De organisatie is compleet heringericht en staat wat mij betreft als een huis en is klaar voor de toekomst. Op 1 januari jl. gestart met nieuw elan. Met dank en vooral complimenten aan de medewerkers.

Basis
Ik ben ervan overtuigd dat met genoemde, laat ik maar zeggen ankerpunten, de besturen een stevige basis hebben om de discussie over de gevraagde bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwing aan te kunnen. Ik ga ervan uit dat men hier versterkt uit komt.

Maar hoe je het ook wendt of keert en wat organisaties er ook van vinden, er is maar een taak en die ligt onverkort vast in de wet en die luidt: ‘het bevorderen van een algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen waarvoor ze zijn ingesteld, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen’.

Succes
Ik wens allen daarbij veel succes en dank tegelijkertijd de regelmatige lezers van mijn weblog voor hun belangstelling en reacties. Vanaf vandaag zal ik niet wekelijks webloggen, maar u periodiek over belangrijke zaken informeren.

Stem mee met onze nieuwe stelling:
‘Het is een goede zaak dat Jos Ramekers opstapt’. Stem hier

Lees hier het weblog dat Jos Ramekers voor Meatandmeal.nl bijhield over zijn reis naar China

Lees ook:
NVV boos over vertrek Jos Ramekers (6 maart 2008)
Jos Ramekers stapt op (5 maart 2008)
Ook Dé van de Riet weg bij PVE (5 maart 2008) 

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over Jos Ramekers

Reageer op dit artikel