nieuws

Export Nederlands varkensvlees naar China nabij

Industrienieuws

ZOETERMEER – Nederland kan mogelijk binnenkort al starten met de export van varkensvlees naar China.

Export Nederlands varkensvlees naar China nabij
Archief Vleesmagazine

ZOETERMEER – Nederland kan mogelijk binnenkort al starten met de export van varkensvlees naar China.

Dankzij een forse gezamenlijke inspanning van de Nederlandse vleessector en de overheid worden de eerste bedrijven naar verwachting op korte termijn door China voor export erkend. China is vanwege de groeiende welvaart een markt met een enorme afzetpotentie. ‘Het bericht van de Chinese overheid is goed nieuws voor de gehele Nederlandse vee- en vleessector. Een brede toegang tot de internationale afzetmarkten is van groot belang om onze producten optimaal te kunnen verwaarden. En dat is goed voor de gehele keten,’ aldus voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Intensieve samenwerking
Het bericht van de Chinese overheid dat enkele Nederlandse bedrijven binnenkort varkensvlees kunnen exporteren, is het sluitstuk van een lang traject waarin de COV samen met het Productschap Vee en Vlees en de Nederlandse overheid intensief hebben samengewerkt. Ook het bedrijfsleven heeft zich ingespannen om aan de specifieke Chinese eisen te kunnen voldoen. Het openen van de Chinese markt is het eerste succes van deze nieuwe intensieve publiek-private samenwerking.

Uitgangspunt van deze nieuwe werkwijze is een actieve en gecoördineerde aanpak van een beperkt aantal belemmeringen op exportmarkten die vanwege het consumptiepatroon en/of het groeipotentieel afzetkansen bieden voor Nederlandse exporteurs.

 

Reageer op dit artikel