nieuws

Blijvend ruimte voor varkenshouderij

Industrienieuws

BARNEVELD – De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat de varkenshouders en hun gezinnen recht hebben op een goed inkomen. Begin dit jaar heeft de NVV hiervoor acties gevoerd bij de slachterijen en de supermarkten.

Blijvend ruimte voor varkenshouderij

BARNEVELD – De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat de varkenshouders en hun gezinnen recht hebben op een goed inkomen. Begin dit jaar heeft de NVV hiervoor acties gevoerd bij de slachterijen en de supermarkten.

Het manifest van Den Bosch wat de Commissie Van Doorn heeft opgesteld, spreekt zich ook uit voor een rendabele bedrijfsvoering en erkent dat varkenshouders tot op heden in een (ogenschijnlijk) duurzaam keurslijf zijn geperst. Het ondertekenen van het manifest door onder andere diverse supermarkten, slachterijen, voerleveranciers en de NVV, is een erkenning dat de huidige financiële situatie en margeverdeling in de varkenshouderij ongewenst en onhoudbaar is. Dit zegt de voorzitter van de NVV, Wyno Zwanenburg, bij de presentatie van de uitkomsten van de Commissie Van Doorn.

Verduurzaming

Volgens Zwanenburg zijn vele onderwerpen waarvan men uitspreekt dat men initiatieven gaat nemen al lopende onderwerpen. ‘Wij zien het als ondersteuning van de door de varkenssector ingezette lijn en hopen dat hiermee niet de indruk wordt gewekt dat de primaire sector niets heeft gedaan op het gebied van onder andere verduurzaming, kwaliteitsprogramma’s en transparantie’, zegt hij.

Bestaansrecht

De NVV stelt zich verder op het standpunt dat het rapport ook weer bevestigt dat de intensieve veehouderij in Nederland bestaansrecht heeft. ‘Het erkent ook dat varkenshouders de aanhoudende stapeling van maatregelen zonder samenhang vooral als een last ervoeren en er economisch niets wijzer van werden’. Volgens Zwanenburg moeten we het bestaande vertrouwen dat consumenten hebben in onze producten verder uitbouwen.

Zwanenburg benadrukt dat vanuit de NVV de insteek nog steeds is dat de uitkomsten van de Commissie Van Doorn en de stappen die erna gezet gaan worden, moeten leiden tot een betere inkomenspositie van de varkenshouders.  

Reageer op dit artikel