nieuws

Biologisch vlees niet beter voor milieu

Industrienieuws

DEN HAAG – Intensieve veehouderij is niet per se slechter voor het milieu dan biologische dierhouderij. Maar biologische dierhouderij is wel beter voor het welzijn van dieren.

Biologisch vlees niet beter voor milieu

DEN HAAG – Intensieve veehouderij is niet per se slechter voor het milieu dan biologische dierhouderij. Maar biologische dierhouderij is wel beter voor het welzijn van dieren.

Dat staat in een rapport dat minister Gerda Verburg (Landbouw) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij diervriendelijke houderijsystemen hebben bijvoorbeeld kippen een vrije uitloop en dat maakt het veel moeilijker om de uitstoot van fijn stof, geur en ammoniak te voorkomen.

In het rapport worden verschillende houderijsystemen, zoals die in 2030 waarschijnlijk zullen bestaan, met elkaar vergeleken. Het rapport biedt inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van mest, voer, arbeid, opbrengst en dierziektes. Daarbij wordt rekening gehouden met de hele keten, van veevoer tot vlees.

Het rapport is van belang bij het tot stand komen van een convenant, een set van afspraken, tussen de overheid en de betrokken sectoren. Partijen geven daarin aan wat hun inzet is om tot duurzame veehouderij te komen. Verburg wil dat alle veehouderijsystemen verdere stappen zetten naar verduurzaming.

Lees ook:
Noord-Hollanders zien biologisch wel zitten (21 mei 2008)
Supers goed voor omzet biologisch vlees (9 april 2008)
Consument besteedt slechts 3 euro aan ekovlees
 (9 april 2008)

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over biologisch

Reageer op dit artikel